مطالب ديدني و سراسر خواندي از دنياي وب

۱۳۸۷ فروردین ۱۴, چهارشنبه

چه بر سر پروين آوردي غلامپور ؟


آنهايي كه برنامه با خاطرات فوتبال را كه مربوط به فوتبال گذشته ايران بودرا نيمه هاي شب از جعبه جادويي در ايام عيد تماشا كردند برمظلوميت علي پروين سرمربي تيم ملي ايران در مسابقات مقدماتي جام جهاني 1994 صحه نهادند. بهزاد غلامپور دروازبان وقت آن زمان در 5 مسابقه 11 گل بودار خورد تا تيم از مسابقات جام جهاني كه پر افتخارترين ميدان براي سلطان فوتبال ايران بود باز بماند و دم نزند.
صحبتهاي ؛ امير حاج رضايي و رضا حسن زاده و بهزاد داداش زاده كه همگي از گلهاي بهزاد غلامپورميخورد تعجب نمودند همه را متاثر كرد و حتي حاج رضايي در بيان خود گفت : براي من عجيب بود كه بهزاد آماده دردمشق چطور اينگونه تيم را از راهيابي به جام جهاني بازداشت .
حسن زاده مدافع تيم ملي در بيان صادقانه اش اشاره اي به وضعيت بد غلامپور نمود و گفت : نمي دانم بهزاد چرا اين طوري در وازه باني كرد ؟ شاه بيت اين مسابقه از زبان بهزاد غلامپور بيرون آمد كه گفت : علي آقا گفته كه اگر به خودت هم گل بزني تعويض نمي شوي ! نمي دانم چرا به من اعتماد كرد . سالها از آن تاريخ ميگذرد . شايعه هاي آن زمان دارد به واقعيت تبديل ميشود اما آن روزها كه تهاجمات مردم خشمگين براي شكستن شيشه هاي مغازه سلطان فوتبال ايران در ميدان هفت تير هجوم آورده بودند . كسي درد دل علي پروين را ندانست و مطبوعات در بايكوت خبري به سر ميبردند . فوتبال چقدر بي رحم شده آن زمان ايراد از فوتبال علي اصغري سلطان مطرح شد در حالي كه عيب در ميدان نبود در چارچوب دروازه 9 متري نمايان شد .
راستي چه بر سر پروين آوردي غلامپور.


هیچ نظری موجود نیست:

لينك